Orbit

吳 東昆
專任師資
職稱 教授
姓名 吳 東昆
聯絡電話 03-5712121*56917
電子郵件 tkwmll@mail.nctu.edu.tw
學歷 美國約翰霍普金斯大學生物物理系博士
辦公室 竹銘館208室
研究專長 生物有機化學,蛋白質工程,分子生物
實驗室分機 ext56909
實驗室網址 生物有機與分子演化實驗室
Top